Z.P.H.U.
  Informacje o nas
Wydarzenia
Maszyny używane
Kontakt
 
 

Dystrybutor
  SDL
SATRA
PT TEKNIK
VERIVIDE
SHELTON
TECHNIJET
BATES
SUNG CHANG THERMAPREN
 
 

Promocja
  Podkładki / ostrza
 
 

Informacje o nas

Początki naszej działalności w branży teksytylnej siegają roku 1982 gdy powstała firma zamująca się produkcją bielizny i odzieży wierzchniej na rynek polski. W okresie przemian ustrojowych firma poszerzyła park maszynowy co umożliwiło produkcję nowego asortymentu - wyrobów plisowanych.

W roku 1995 nastąpiła zmiana profilu działalności i powstała firma Z.P.H.U. zajmująca się obrotem maszynami do produkcji dzianin, maszynami do wyrobów technicznych, urządzeniami dla wykańczalni materiałów tekstylnych, aparaturą laboratoryjną oraz aparaturą do kontroli jakości surowców i wyrobów gotowych dla branży tekstylnej oraz branż pochodnych.

Osobnym działem naszej działalności jest obrót używanymi szydełkarkami cylindrycznymi oraz płaskimi (wszystkie modele) a także innymi używanymi maszynami i urządzeniami eksploatowanymi w branży tekstylnej i w branżach pochodnych z opcją skupu za gotówkę.

Z.P.H.U. jest przedstawicielstwem w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej, na zasadzie wyłączności, oraz dystrybutorem maszyn i urządzeń firm, będących światowymi liderami w zakresie swojej produkcji.

Realizujemy dostawy między innymi do: Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Michelin Polska S.A., Stomil Sanok S.A., Apo Tessile Sp. z o.o., Marko Kolor Sp. J., AMŁ Dzianiny Sp. J., Color Invest Sp. J., Albed, PPHU Rokiet Sp. J., Andropol S.A., Z.T.K. Teofilów S.A., Decora S.A., Mecapol S.A., Ferax Sp. z o.o., Bowi Styl. Politechnika Łódzka, Uniwersytet Techniczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, ITB Moratex, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, Laboratorium Służb Mundurowych w Łodzi, Izba Bawełny w Gdyni, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, oraz wielu innych firm i jednostek naukowo - badawczych.
Aktualności

06.2019 Przedstawiciele naszej firmy byli obecni na targach ITMA 2019 w Barcelonie w dniach 20.06 – 26.06 i wspólnie z pracownikami firm, które reprezentujemy w Polsce i w Europie, odbyli wiele spotkań z klientami odwiedzającymi targi.

Między innymi na stoiskach SDL Atlas LLC., Macchine Caru' Srl, VeriVide Ltd., Technijet Ltd., Shelton Machines Ltd. mieliśmy okazję do spotkań z naszymi klientami z Polski, oraz z innych krajów.

Duża ilość osób odwiedzających targi ITMA 2019 w Barcelonie, w tym także z Polski, potwierdza dobrą kondycję branży tekstylnej i chęć rozwoju firm działających w tej branży.

Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania z naszymi klientami i planując spotkania w najbliższym czasie, wybiegamy myślą do targów ITMA 2023 w Mediolanie w dniach 8.06 - 14.06 2023.


05.2019 Przedstawiciel naszej firmy, Roman Gajowiec wziął udział w Seminarium Branżowym: „Potencjał drzemiący we włóknach naturalnych szansą na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku w siedzibie Izba Bawełny w Gdyni.
Podczas prezentacji nasz przedstawiciel wygłosił referat „Urządzenia do oceny jakości włókien naturalnych”, w którym przedstawił firmę SDL Atlas LLC. z USA i omówił niżej wymienione urządzenia z szerokiej oferty tej firmy:

Precyzyjny mikrotom F214
Shirley Analyzer MK II F102/A
Suszarkę F256A Moisture Regain
01.2019 - Potwierdzenie na 2019 rok, wyłączności w dystrybucji w Europie Środkowej i Europie Wschodniej aparatury i urządzeń z oferty Satra Technology Centre Ltd.


01.2018 - Potwierdzenie na 2018 rok, wyłączności w dystrybucji w Europie Środkowej i Europie Wschodniej aparatury i urządzeń z oferty Satra Technology Centre Ltd.


21-23.09.2017 - Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Knitt Tech 2017 w Ciechocinku, Roman Gajowiec przedstawił ofertę firmy i wystąpił z referatem na temat optymalnego zakresu kontroli jakości w firmach dziewiarskich, omawiając także aspekt kontroli jakości podczas wykańczania dzianin i przedstawiając ofertę firmy SDL Atlas LLC. Podczas prezentacji uczestnicy Konferencji zostali zapoznani z ofertą firm, które są reprezentowane w Polsce przez Z.P.H.U. a także zostały dystrybuowane katalogi i broszury z opisami oferowanych urządzeń.
Poniżej streszczenie referatu w języku polskim i w języku angielskim.

KONTROLA JAKOŚCI – OPTYMALNY ZAKRES

Konieczność poddawania procesowi kontroli jakości zarówno surowców jak i wyrobów gotowych a także, w uzasadnionych wypadkach, półproduktów jest oczywista a kwestią otwartą jest zakres i sposób jej przeprowadzania. Zarówno producenci jak i konsumenci zdają sobie sprawę z korzyści jakie przynosi kontrola jakości i oczekują, aby była ona efektywna i eliminowała zły wyrób, oraz dawała informacje o słabym ogniwie w procesie produkcji, bo taka jest też rola kontroli jakości. Dotyczy to wszystkich rodzajów towarów, artykułów spożywczych, tekstylnych, narzędzi, materiałów budowlanych, narzędzi itd. Z uwagi na tematykę Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Knitt Tech 2017, sposób weryfikacji surowców dla branży tekstylnej a zwłaszcza surowców do produkcji dzianin, oraz sprawdzanie jakości wyrobów gotowych czyli dzianin i konfekcji z dzianin produkowanej jest bardzo istotny, a oferta firmy SDL Atlas LLC. wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

QUALITY CONTROL PROCDURE – OPTIMALISATION / SCOPE

Requirement of quality control process to both - raw materials and finished goods and, where justified semi-finished products, is obvious and the scope and manner of its implementation is open. Both manufacturers and consumers are aware of a benefits of quality control procedure and expecting it to be an effective and eliminate bad products and provide information on the weak pointy of a production process, as it is also the role of quality control procedure. This applies to all types of goods, foodstuffs, textiles, tools, building materials, tools, etc. Due to the theme of Knitt Tech 2017 International Scientific and Technical Conference, the way of verification of raw materials for the textile industry and especially the raw materials for the production of knitwear, and the quality inspection of finished products, ie knitwear and knitted garments produced, is a very important and the offer of SDL Atlas LLC. meets these needs
01.2017 - Potwierdzenie na 2017 rok, wyłączności w dystrybucji w Europie Środkowej i Europie Wschodniej aparatury i urządzeń z oferty Satra Technology Centre Ltd.


01.2016 - Potwierdzenie na 2016 rok, wyłączności w dystrybucji w Europie Środkowej i Europie Wschodniej aparatury i urządzeń z oferty Satra Technology Centre Ltd.


12.11-19.11.2015 - Nasza firma wzięła udział w targach ITMA 2015, w Mediolanie.

12.02.2015 - Nasza firma została wyłącznym dystrybutorem Satra Technology Centre Ltd. w Europie Środkowej i Europie Wschodniej.


19.05-23.05.2014 - nasz zespół serwisowy pod kierownictwem Romana Gajowiec wziął udział w szkoleniu przeprowadzonym przez SDL Atlas.


3.05.2014 - pierwsze urodziny! w ciągu roku odwiedziło nas ponad 1300 osób - ponad 3 dziennie!


28.04.2014 - Jesteśmy na Facebooku pod adresem http://www.facebook.com/machtex


22.04.2014 - nastąpiła modernizacja i odnowienie naszej strony pod adresem http://www.machtex.eu17-18.10.2013 Nasza firma wzięła udział w TARGI TECHNICZNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH ŁÓDŹ, POLAND THE TRADE FAIR FOR TECHNICAL TEXTILES18.06.2013 Przedstawiciele naszej firmy wzięli udział w Konferencji Foresight "UTKAJMY PRZYSZŁOŚĆ..." w Warszawie.11.06-13.06.2013 Nasza firma wzięła udział w targach Techtextil – Texprocess, we Frankfurcie nad Menem.06.06.2013 Przeprowadzono modernizację strony - dodano wersje w dodatkowych językach.


16.05.2013 Przedstawiciele naszej firmy odwiedzili targi Polshoes Exhibition w Warszawie3.05.2013 - Startuje strona internetowa firmy pod adresem http://www.machtex.eu22.04-26.04.2013 - nasz zespół serwisowy pod kierownictwem Romana Gajowiec wziął udział w szkoleniu przeprowadzonym przez SDL Atlas.zphumachtex@gmail.com

Telephone: + 48 22 725 02 55
Licznik wizyt na stronę